نحوه عملکرد مینی چیلر هوا خنک جنرال و ایکس

مینی چیلر هوا خنک در واقع ترکیبی از سیکل تبرید و مدار آب خنک شونده است. به این صورت که دقیقا مشابه چیلر تراکمی هوا خنک ، گاز مبرد (R134A یا R407 و یا غیره) توسط کمپرسوری که با نیروی الکتروموتور به گردش در می آید ، از طریق لوله کشی به کویل های واحد کندانسور پمپاژ شده و با عبور از کویل های پر پیچ و خم کندانسور و تبادل حرارت با محیط اطراف ، کم کم به شکل مایع  مبرد در می آید. سپس این مایع مبرد از یک شیر انبساط عبور داده شده و فشار از روی آن برداشته می شود. مایعی که فشار از روی آن برداشته شده به سرعت با گرفتن گرما تبخیر می شود. در واقع مایع مبرد بعد از عبور از شیر انبساط ، وارد واحد اواپراتور می شود و با عبور از کویل های پر پیچ و خم آن و با گرفتن حرارت ، به گاز تبدیل شده و مجددا به کمپرسور رفته تا این سیکل تکرار شود.

نکته اینجاست که مبرد موجود در اواپراتور به جای جذب گرمای هوا ، درون مخزنی از آب قرار گرفته و با جذب حرارت از آب ، آب را خنک می کند و این آب خنک شده به عنوان منبع سرمایش به فن کویل ها و هواسازهای داخل ساختمان (و یا به یک دستگاه صنعتی) منتقل و در آنجا با تبادل حرارت با محیط ، هوا را خنک می کند. در ضمن مینی چیلرها کاربرد گسترده ای به عنوان خنک کننده دستگاه های صنعتی دارند. در دستگاه هایی که به کاهش و کنترل دقیق دما نیاز باشد ، استفاده از چیلرها و مینی چیلرها مناسب ترین گزینه خواهد بود.